Sveriges populäraste hundar

Svenska Kennelklubben har nu sammanställt statistik över förra årets mest populära hundar i Sverige. Tio-i-topp-listan ser ut såhär:

1. Labrador retriever
2. Schäfer
3. Golden retriever
4. Jämthund
5. Cocker spaniel
6. Chihuahua, korthårig
7. Chihuahua, långhårig
8. Rottweiler
9. Cavalier king charles spaniel
10. Chinese crested dog

Vad säger listan?

Vid första anblick kan listan tyckas förutsägbar och föga intressant, men faktum är att det gömmer sig mycket intressant i den, i alla fall om man känner till lite bakgrundsfakta. Schäfern är inte längre landets populäraste hundras, för första gången sedan 1966. Det är istället labradoren som gått upp i toppen, efter att ha legat på andra- eller tredjeplatsen i många år, ett öde den delat med sin syskonras golden retriever. Att labradoren numera är populärast har dock framför allt att göra med antalet registreringar av schäfrar minskat, labradorerna har alltså inte ökat.

En annan intressant sak är att chihuahuan, som kom till Sverige 1951, är den populäraste rasen i Sverige, om de två hårlagen räknas som en ras. Detta var nog svårt att föreställa sig för 60 år sedan! Generellt sett minskar brukshundsraser som schäfer, border collie och belgiska vallhundar. Även strövarna minskar, kanske för att strövarjakten minskar i omfattning. Däremot har vildsvins- och björnjakten ökat i omfattning, jaktformer där jagande spetsraser är mycket lämpliga, och följaktligen har registreringarna av dessa raser ökat kraftigt de senaste åren.

Regionala skillnader

Det finns dock stora regionala skillnader när det gäller vilka hundraser som är populära. På Gotland är lagotto romagnolo och border collie populärare än i riket i stort, vilket kan förklaras med att den förra är en tryffelhund och den senare en fårhund, och både tryffel och får finns det gott om på Gotland.
I Jämtland är jakthundar populära, och allra populärast är jämthunden, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på dess härstamning.