Inte tillräckligt med bra veterinärer

Alla djurägare kommer någon gång i djurets liv behöva uppsöka en veterinär. Många anser att vi inte utbildar tillräckligt många veterinärer i Sverige. Men de som vi väl utbildar, måste få en bra utbildning så att färre djurägare ska behöva anmäla en felbehandling.

2049986-jack-russell-terrier-and-female-veterinarian-behind

Enligt branschorganisationen Svensk djursjukvård behöver Sverige utbilda fler veterinärer under de kommande åren. I dagsläget utbildar Sveriges lantbruksuniversitet 100 veterinärer och 40 djurskötare per år. Branschorganisationen tycker att man borde utbilda minst 150 veterinärer och 150 djurskötare istället. Detta är på grund av att de 200 djursjukhus som är anslutna till organisationen kommer behöva nyanställa de närmaste åren. Jordbruksverket och andra sidan, tycker att Sverige ska utbilda färre eftersom många svenskar utbildas utomlands. Läs mer.

Finns både bra och dåliga veterinärer

Om det behöver utbildas fler veterinärer eller inte är alltså lite oklart, men klart är att de veterinärer som finns måste vara välutbildade. Trots allt lägger de allra flesta djurägare lika stor vikt vid att deras djur ska må bra, som att de själva ska göra det. Det finns många väldigt bra veterinärer i Stockholm och övriga landet, sedan finns det tyvärr också många som inte är lika bra. I Metro kan man läsa om de veterinärer som har flest misstag på sina samveten. Till exempel handlar det om en veterinär som lindat en katts skadade ben så hårt att cirkulationen avstannade och man var tvungen att avliva katten. Det handlar även om en veterinär som gav sköldpaddor avmaskningsmedel för hästar, vilket gjorde att sköldpaddorna förgiftades och dog.

Får fortsätta jobba

Det är dock inte vanligt att de veterinärer som gör grova misstag förlorar sina legitimationer och de flesta får därför fortsätta jobba som vanligt. Varje år anmäls runt 200 veterinärer för felbehandlingar i Sverige och cirka en femtedel av dessa fälls. När man fälls får man en erinran eller en varning och det krävs mängder av varningar för att legitimationen ska dras in, skriver Göteborgs-Posten. Därför gäller det att man som privatperson har lite koll på sin veterinär. För att få reda på om en veterinär har blivit fälld kan man kontakta Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Nämndens beslut är offentliga handlingar och vem som helst kan få ta del av dem.