Välkommen till Teaterterrier!

Vill du komma i kontakt med oss? Vi tar gärna emot mail från våra läsare. Klicka på fliken ovan för att se vår mail-adress!

Hunden, Canis lupus familiaris eller Canis lupus domesticus är en tam underart av vargen, Canis lupus. Det är inte klarlagt hur det gick till när människor började hålla sig med tama vargar, och forskarna vet inte heller som det skett vid ett eller flera tillfällen i historien.

I Sverige finns det idag 730 000 hundar, varav ungefär en femtedel är av blandras. De hundägande hushållen uppgår till ungefär 600 000, vilket innebär att de flesta nöjer sig med en hund. De populäraste hundraserna i landet är i tur och ordning schäfer, labrador retriever, golden retriever, jämthund och rottweiler.

Hundraser

Schäfern kommer, vilket hörs på dess namn, från Tyskland. En schäfer är en medelstor hund, långsträckt, stark och muskulös med stark benstomme. 1899 grundades den tyska schäferhundsföreningen, med uppgift att avla fram en brukshund från central- och sydtyska vallhundar. Det är denna förening som fasttällt standarden för schäferrasen.

Labrador retriever, i dagligt tal labrador, och golden retriever är följsamma och intelligenta hundar, som av dess anledningar blivit populära familjehundar. Golden retriever härstammar från gränstrakterna mellan England och Skottland, men labradorens egentliga ursprung är höljt i dunkel. Klart är att dess förfäder kom till Storbritannien från Labradorhalvön i Kanada, och att båda raserna utvecklades under 1800-talet för att godkännas vid förra sekelskiftet.

Jämthunden har funnits i norra Sverige lika länge som det funnits jägarfolk där. Trots det erkändes den inte som egen ras förrän 1946. Den används framför allt till älgjakt, och ska därför vara modig och energisk men samtidigt lugn.

Rottweilern är även den en gammal hundras, som härstammar från de vakthundar de nordiska legionärerna förde med sig till trakten av staden Rottweil i nuvarande Sydtyskland. Vid 1900-talets början prövades rottweilern som polishund, en uppgift som den befanns passa utmärkt för. Sedan hundra år tillbaka är rottweilerna därför officiellt godkänd som polishund.